Broderi anglaise.

Når du handler, er 1 enhed = 0,25 m og 4 enheder = 1 m.