Stof der luner

Når du handler, er 1 enhed = 0,25 m og 4 enheder = 1 m. 

 

Her finder du mange lune stoffer til vintersyningen. 

Kig lidt omkring, der er både faste og strækbare stof.