Rib

1 enhed er 0,25 m. Dvs, at 4 enheder er 1 meter.